verwerking van afvalstromen

Verwerking van
afvalstromen

door scheiden en drogen

Afvalstromen zijn in veel industrieën een probleem. Uit het oogpunt van  maatschappelijk verantwoord ondernemen dienen deze op een juiste wijze te worden verwerkt. Ook de steeds strenger wordende overheids-regels spelen een rol. Bovendien vormt afval vaak een forse kostenpost. In veel gevallen kan van de Weijer Drogerij dé oplossing voor u bieden!

broodmeel eindproduct

Van afval tot
(her)bruikbare producten

Onze activiteiten

Aanvankelijk richtte van de Weijer Drogerij zich op de diervoederindustrie. De afgelopen jaren hebben wij  ons als pionier op het gebied van scheiden en drogen echter gespecialiseerd in het verwerken van uiteenlopende afvalstromen. Dikwijls gaat het om afval dat wordt beschouwd als moeilijk of vrijwel niet te recyclen is.

biomassa centrale

Flexibiliteit in
verwerkingsprocessen

Specialist in scheiden en drogen

Als specialisten in scheden en drogen hebben wij een grote mate van flexibiliteit te bieden. Elke afvalstroom is immers anders. Telkens weer leveren we maatwerk door het verwerkingsproces precies af te stemmen op wat onze klanten van ons verwachten. Daarin zijn we heel bedreven. Een hoofdrol is hierbij weggelegd voor onze verwarmingscentrale.

bio brandstof eindproduct

Verantwoord en zo
voordelig mogelijk

Daarom van de Weijer Drogerij

Het inschakelen van van de Weijer Drogerij voor het oplossen van uw afvalprobleem biedt grote voordelen. In de eerste plaats verwerken wij uw afvalstromen uit het oogpunt van zorg voor ons milieu volkomen verantwoord. Daarnaast richten wij ons op hergebruik van een zo groot mogelijk deel van het afval. Hetzij als grondstof, hetzij als brandstof.